WYSIWYG Web Builder
IAFF výcvik
neboli parašutistou na "zkoušku"

IAFF výcvik obnáší tandemový seskok s tandempilotem a následný samostatný seskok  s AFF instruktory. Poté je jen na Vás, zda budete dále pokračovat v parašutismu /např. AFF výcvikem/...

zákl. cena IAFF výcviku     9500,- Kč /cena včetn
ě teoretického a praktického výcviku, přezkoušení, tandemového seskoku a seskokem se dvěma instruktory, pozn. možná úprava ceny dle použitého typu letadla/

K seskoku ZV a AFF /i IAFF/ je nutné potvrzení od leteckého lékaře-
MUDr. Holubec Petr  /Třebíč/  604245718
MUDr. Tučková Veronika /Sob
ěslav/ tel. 381212609

Doporučujeme stáhnout a přečíst  příručku ZV a AFF: